Bijles

In het schooljaar 2017-2018 geeft Duke Varga weer bijles wiskunde/rekenen voor onderbouw en bovenbouw voortgezet onderwijs, alleen NIET aan de eigen leerlingen.

Het kan zijn dat sommige hoofdstukken in je wiskundeboek (“Moderne Wiskunde”, “Getal en Ruimte” of “De Wageningse methode”) veel problemen opleveren, maar dat andere hoofdstukken weer makkelijk gaan. Daarom kan je ook een strippenkaart afspreken. Ook kun je wiskunde aan huis of op jouw school afspreken.

Per uur kost deze bijles 30 Euro (basistarief), met prestatieopslag van 2 Euro per behaald cijferpunt (afgerond op 1 decimaal). Heb je dus een 6,0 gehaald voor een repetitie over een bepaald hoofdstuk, na de bijlessen, dan kost de bijles per uur 30+6,0×2=42 Euro (vanaf het moment dat we aan het bewuste hoofdstuk zijn begonnen, dus met terugwerkende kracht). Wil je een vast tarief, dan kan dat ook: kosten: 45 Euro per uur (bij bv. de strippenkaart). Je kunt ook telkens per hoofdstuk wisselen met vast of prestatieopslag (vooraf aangeven).

Interesse voor nu of voor volgend jaar? Stuur een bericht naar Duke Varga: D.Varga@marnixcollege.nl