G3a 2017-2018

Donderdag 27 juli 2017

Superleuk dat ik jullie ook dit jaar mag lesgeven! Dit jaar zal er iets anders uitzien dat vorig jaar. We zullen minder in een kluitje gaan zitten, en meer je eigen wiskunde ontwikkeling gaan volgen. Dat betekent ook dat elke leerling een persoonlijk plan krijgt, en telkens aangeeft wat voor hem of haar belangrijk is in de lessen. Ook zullen we meer gebruik maken van multimedia en ook meer gebruik maken van het werken buiten het leslokaal.  In de eerste wiskundeles van het schooljaar 2017-2018 leg ik uit hoe we dat precies gaan aanpakken.
In de tweede helft van het jaar krijg je te maken met de profielkeuze, en ook met welk soort wiskunde je gaat volgen. Daarom zal ik daar direct tijdens de eerste lessen dit jaar aandacht aan geven!


UITWERKINGEN:

Voor wat betreft de uitwerkingen van elk hoofdstuk worden hieronder wat tips gegeven:

LET OP: voor het beste leerresultaat is het goed om:

1) Eerst zelf proberen de opdracht te maken, niet eerst naar de uitwerkingen kijken en dan pas maken;
2) Na het maken, nakijken met de uitwerkingen. Is dit niet goed gegaan, dan kijk je goed waar de fout zit;
3) Begrijp je niet waarom die van jou fout is, en het antwoord goed: ga dan hulp zoeken van de uitleg in het boek, of hulp van familie/buurvrouw/de docent;
4) Als je je fout begrijpt, dan leg je de uitwerking weg, en maak je HELEMAAL ZELFSTANDIG opnieuw de opdracht;
5) Opnieuw nakijken, en hopelijk heb je ‘m nu goed gedaan;
6) Toch niet goed gelukt? Dan opnieuw checken waar de fout zit, of je die begrijpt, en opnieuw zelfstandig zonder uitwerkingen maken. Het gaat je lukken!

Oja….beter minder opdrachten goed maken, dan veel opdrachten afraffelen en eigenlijk overal de mist in gaan….later kun je altijd nog je snelheid verhogen, als veel opdrachten goed gaan.

 Terug naar de rubriek ‘Portaal’