Portaal

Klassen


Klasseregels

 1. Je bent op tijd in de klas.
 2. Zorg dat je bij aanvang van de lessen je spullen in orde hebt, zoals leerboek, werkboek, huiswerk, enz.
 3. Meld voor aanvang van de les als je niet alle spullen in orde hebt, of als er iets belangrijks aan de hand is.
 4. Ga in de pauze of leswisseling naar het toilet. Moet je tijdens de les, dan altijd even vragen. Zijn er belangrijke dingen over toiletgebruik die ik moet weten, dan kun je uiteraard altijd even vooraf overleggen. Heb je bv. last van je blaas en ben je bij de dokter geweest, dan gelden weer andere regels.
 5. Eet en drink niet in de klas, tenzij dat door mij is aangegeven.
 6. Je mobieltje moet in de telefoontas, tenzij dat door mij is aangegeven.
 7. Wees stil als de docent aan het woord is, en let op het stiltesignaal. (3-2-1)
 8. Laat de docent een vraag van een medeleerling beantwoorden.
 9. Als je wil reageren, steek dan je hand op.
 10. Reageer niet op elkaar zonder dat dit van de docent mag.
 11. Ik vind het superleuk als je voor af na de les even een praatje komt maken! Bij bepaalde onderdelen van de les kan dit ook tijdens de les, afhankelijk van je werk.
 12. Ben je om wat voor reden dan ook niet tevreden met hoe de les loopt of je leer-/maakwerk vordert: kom naar me toe of mail me. Laat het niet lopen, jij ben je eigen manager!