Hoezo Google, waarom Google?

Zeg, waar komt die naam “Google” eigenlijk vandaan?
Klik op “Googol” en verbaas je over een immens groot getal……
googol