In groep 8 al wiskunde?

Doelgericht

„Het onderwijs wordt steeds minder taakgericht en meer doelgericht”, legt directeur onderwijs Rob van der Vorst van het Heerbeeck College uit. „Daardoor lopen de tempo’s uiteen. Als leerlingen het in vier sommen snappen in plaats van in twintig sommen, is het ook goed.”

Deze opzet is mogelijk omdat de wiskunde-sectie op de middelbare school in Best al flexibel is ingericht. Differentiatie en zelfsturing zijn de sleutelwoorden. Een component daarvan is het Open Leercentrum, waar het Heerbeeck College nu vier jaar mee werkt. De wiskundeles is opgesplitst in een beperkt aantal klassikale collegelessen, waarin de docent uitleg geeft, en individuele werklessen die leerlingen zelf inplannen via een inschrijfsysteem. In het Open Leercentrum werken ze aan lange tafels individueel en in hun eigen tempo aan hun leerdoelen. Er is altijd minimaal één docent aanwezig om toezicht te houden en uitleg te geven.

Muisstil

De elf leerlingen van groep 8 komen twee keer per week voor twee uur naar het Heerbeeck College. Docent Polder is vrijgemaakt om hen te begeleiden. De kinderen banen zich verspreid aan hun tafeltjes in het leercentrum een weg door de wiskundestof in hun boek. Muisstil, misschien nog altijd een beetje onder de indruk van de grote school waarop ze terecht zijn gekomen. In ieder geval gemotiveerd. „Zelfs als ze op hun basisschool een dag vrij hebben, komen ze toch hierheen om de wiskundeles te volgen”, zegt Polder.

Wim Warink (11) van basisschool Immanuël uit Best start een uitlegvideo op zijn laptop op over de assen van een grafiek. „Die filmpjes leggen het duidelijk uit.” Daarna kan hij weer verder. Maura Gense (11) van De Klimboom vraagt het liever aan de meester. „Ik leer hier meer, ik was uitgekeken op rekenen op de basisschool. Hier kun je zelfstandig verder werken.”

Het Heerbeeck College wil het project volgend schooljaar uitbreiden met de vakken computer science en misschien Engels.